Samfunn

Norges klimamål må minst ligge på nivå med målene EU har vedtatt, mener samtlige partier på Stortinget som ikke sitter i regjering.

Arbeiderpartiet og Sp ønsker riktignok ikke å tallfeste hva målene bør være. Men begge partiene er klare på at de ønsker seg et ambisjonsnivå på linje med EU-landenes.

– Jeg skal ikke forskuttere akkurat hvor vi skal ligge, det blir fort en lek med tall. Men jeg mener at vi i alle fall bør være på nivå med EU, sier Aps klima- og energipolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, til NTB.

Regjeringens støttepartier KrF og Venstre mener Norge i likhet med EU bør vedta å kutte klimautslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990-nivået innen 2030.