Stadig flere muslimer kommer til Norge. Etter årtusenskiftet har antall trossamfunn økt i et større tempo enn antall muslimer.