Det er i hovedsak ordførere og politikere i kommunestyrer og fylkesting som har svart på avisas undersøkelse. Ettersom det diskuteres om partiet skal ha én eller to nestledere, har politikerne kunnet velge ett eller to navn.