Et stort flertall av befolkningen i Norge mener at lærere i grunnskolen, dommere og uniformert politi ikke bør være kledd på en måte som tydelig signaliserer deres religiøse ståsted.