Stortingsrepresentantene Tajik og Giske ble valgt som likestilte nestledere, mens Kjersti Stenseng fra Oppland er Aps nye partisekretær. Samtidig ble Jonas Gahr Støre gjenvalgt som partileder etter under ett år i vervet.