Byggjeboomen i særleg Asia og Latin-Amerika etterspør ei finkorna råvare: Sand.Men det er ikkje nok byggjesand til sals på den legale marknaden. Difor er sandtjuveri blitt ei attraktiv næring. Resultatet er langstrakte, opne sår i kystlandskap i særleg fattige land, lyder alarmvarselet frå UNEP, FNs miljøvernorganisasjon.