Utlendingsdirektoratet (UDI) har purret på departementet som skal fortelle UDI hvordan de skal sette sammen kvoten på 2.120 flyktninger Norge skal ta imot i 2015. Disse retningslinjene kalles et kvotebrev.