Om lag hver sjette person i alderen 18 til 66 år mottar støtte fra Nav på grunn av sykdom eller andre helseplager. Det er den laveste andelen siden 2001.