Samfunn

Da landsmøtet skulle debattere en uttalelse om Den norske kirke, gikk en rekke delegater til angrep mot Opplysningsvesenets Fond (OVF): Kirkefondet som forvalter kirkens eiendom.

«Kirkeplyndreri», «blåruss opp og blåruss i mente», smalt karakteristikkene fra Sp-delegater.

LES OGSÅ: Sp øser på til frivilligheten

Tappe kirkens «arvesølv».