Da landsmøtet skulle debattere en uttalelse om Den norske kirke, gikk en rekke delegater til angrep mot Opplysningsvesenets Fond (OVF): Kirkefondet som forvalter kirkens eiendom.