Tilsynet mener Senterpartiets revisor burde ha reagert på pengene de fikk fra kraftselskaper.