Samfunn

– Dalai Lama-debatten har vist svakheten ved dagens ­modell. Hvis Etikkrådet i dag hadde anbefalt å selge seg ut av et ­kinesisk selskap, ville regjeringen ikke klart å ta den beslutningen. Etikken hadde tapt for hverdagspolitikken, tror leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Den nyvalgte Sp-lederen tar nå til orde for å gjøre det stikk motsatte av det finansminister Siv Jensen (Frp) vil. I et innlegg i Dagens Næringsliv ­skriver Frp-lederen:

«Vi foreslår at Norges Bank både skal få ansvar for eierskapsutøvelsen og utelukkelses­mekanismen, mens det fortsatt skal være en politisk beslutning å bestemme mandatet til Norges­ Bank og kriteriene for ute­lukkelser.»

I dag leverer Etikkrådet anbefalinger til Finansdepartementet­ om å selge seg ut av enkelt ­selskaper, eller om å sette dem under observasjon. Finans­departementet tar så den ­endelige beslutningen.