Samfunn

Medietilsynet har i høst mottatt flere henvendelser fra norske foreldre om sendetidspunkt for South Park. Publikum har pekt på flere elementer ved serien som de mener er problematiske og lite egnet for barn: Vold, sex, svart humor, språk og holdninger, opplyser seniorrådgiver Berit Andersen i Medietilsynet.