Samfunn

Medietilsynet har i høst mottatt flere henvendelser fra norske foreldre om sendetidspunkt for South Park. Publikum har pekt på flere elementer ved serien som de mener er problematiske og lite egnet for barn: Vold, sex, svart humor, språk og holdninger, opplyser seniorrådgiver Berit Andersen i Medietilsynet.

Etter den såkalte vannskillebestemmelsen skal innslag som «kan være skadelige» for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske utvikling bare sendes etter klokken 21.00.

LES OGSÅ: En menstruerende Jomfru Maria som sprayer blodet sitt over paven og hans kardinaler

Medietilsynet har vurdert til sammen fem episoder som ble sendt på TV 2 Zebra om ettermiddagene. I vurderingen har Medietilsynet kommet fram til at to av episodene som er kontrollert, er egnet til ha en skadelig virkning på mindreårige.