Sørlandet sykehus er kommet til at pasienter har rett til å nekte å ta imot blodoverføring, selv om det fører til at de dør.