En rapport som selskapet Damvad har utarbeidet for Handelens samarbeidsutvalg (HSU) beregner at klimautslippene vil øke med 4,6 prosent om søndagene åpnes for vanlig handel.