Alt tyder på at den nye regjeringens politiske plattform vil bli lagt fram på Sundvollen mandag kveld. Faren for at forhandlingene skal skjære under innspurten, er ikke lik null, men anses som liten.