– Tallet på kvinner som blir gravide på tross av at de bruker prevensjon, er høyere enn man skulle ønske, sier Julie Lid til Vårt Land.