Det var en økonom, professor Erik Reinert fra Universitetet i Tallinn, som talte varmt for et bredere menneskesyn enn økonomenes rasjonelle «homo economicus» på et seminar arrangert av tenketanken Skaperkraft.