I et lovforslag som departementet har sendt på høring, tas det til orde for en rekke innstramminger med hensyn til familieinnvandring og tvangsekteskap.