Samfunn

– Det er umusikalsk å pusse opp et nazistisk krigsminnemerke, sier Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund.

22 professorer har skrevet et brev til Jens Stoltenberg og flere relevante statsråder hvor de blant annet tar opp denne saken, men Miljøverdepartementet skriver i et svarbrev at de ikke vil stoppe planene. Kohn reagerer på at regjeringen ikke vil gripe inn. Forstanderen synes det er greit at graver blir vedlikeholdt, men mener det blir feil å pusse opp nazistiske monumenter.

Kohn får støtte av jødiske Samuel Steinmann som satt i konsentrasjonsleir under krigen. Han har aldri sett stedet, men er kritisk.

– De burde latt dette stedet gro igjen.