Torsdag ble det kjent at den kristne banken har seks millioner kroner mer utestående hos Finansforfalter Nils-Johan Pedersen, enn hva som hittil har blitt kjent.