Samfunn

– Vi har fått godkjenning til å starte opp en grunnskole på ­humanistisk grunnlag i Fredrikstad i høst, forteller administrerende direktør Kjetil Eide i Akademiet Norge, et utdannings­selskap som i ti år har drevet private ­videregående skoler.

En annen grunnskole som starter opp på humanistisk grunnlag i høst, er Humanistskolen i Oslo. 60 elever starter i ungdomsskolen på 8. trinn – og skolen har unge på venteliste.

– Hos oss blir faget filosofi og kritisk tenkning sterkt vektlagt. Elevene skal lære å stille spørsmål, sier daglig leder Ole Martin Moen.

LES OGSÅ: Privatskole var ikke kristen nok