36-åringen kom til Norge i september 1999 og har sittet i kirkeasyl mens fire norske regjeringer har kommet og gått. Uten at det har hjulpet hennes sak det minste.