– Jeg er engstelig for at den nye ordningen med å legge Etikkrådet under Norges Bank, vil gjøre det etiske arbeidet altfor svakt, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.