De er alle med i en ganske liten elite som bytter posisjoner mellom ulike frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner og staten, og som samtidig driver norsk sørpolitikk, ifølge Terje Tvedt, professor og forskningsleder ved Universitetet i Bergen.