Torsdag varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en konkret terrortrussel mot Norge. I går ettermiddag var det foreløpig uklart akkurat hvem som skal ha fremsatt trusselen, hvilket mål de ønsket å ramme, og når det skulle skje. Men ifølge PST er det snakk om at personer med tilknytning til en ekstrem gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre et terrorangrep i Norge innen kort tid.