Stadig mer åpen norsk natur blir overtatt av viltvoksende krattskog. Både reiselivsnæringen, bønder og utenlandske turister fortviler over gjengroingen.