Samfunn

Regjeringen får krass kritikk fra miljøorganisasjoner, opposisjonspolitikere og Skogeierforbundet for å kutte kraftig bevilgningen til frivillig vern av skog.

– Jeg tror ikke budsjettsaken skader Norges miljørykte internasjonalt, men dette budsjettkuttet er utrolig uheldig, fordi skogen i Norge er like viktig, sier Josefina Brana-Varela.

Hun er policydirektør for skog- og klimainitiativet i Verdens naturfond (WWF) internasjonalt, og besøker Norge for å snakke om FNs klima- og skogprogram som Norge bidrar med store pengebeløp til.

– Jeg ble overrasket da jeg kom hit og fikk høre om den norske budsjettdebatten. Norge har virkelig vært nøkkelen til FN-programmet for å bevare regnskog, både gjennom finansiering og ved å skape aksept for at det internasjonale samfunnet har et ansvar, sier Brana-Varela.