Høyre og Frp pusser opp lærerstanden ved å satse på etter- og videreutdanning. Målet er at 90 prosent av alle elever skal fullføre og bestå videregående skole.