Legen og professoren har i mange år vært engasjert i debatter om medisinsk etikk, og er medlem av Den norske kirke. Han synes at Fritt Ord-leder Georg Fredrik Rieber-Mohn har et poeng når han i gårsdagens Vårt Land påpeker at «folkekirkens vesen er at den ikke skal støte noen».