Barnevernet flytter rekordmange barn fra ustabile hjem til fosterfamilier og institusjoner. I 2008 flyttet barnevernet 13.452 barn bort fra sitt eget hjem for deler av eller hele året.