Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet har aldri før registrert så få aborter blant kvinner under 20 år som i fjor.