Tidligere i høst ble et eget utvalg bedt om å gjennomgå hele adopsjonsloven, men allerede nå sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rekke endringsforslag ut på høring.