Regjeringen foreslår en lovendring som innebærer at det kan festes GPS-sendere på demente og andre med omsorgsbehov som vil ha nytte av en slik sporingsmulighet, selv om de ikke gir samtykke selv, skriver Aftenposten.