Politiet vil forby tigging for å bekjempe kriminalitet som springer ut av tiggermiljøene. Regjeringen støtter ikke politiets forslag, og før sommeren fremmer de et lovforslag om meldeplikt for tiggere.