Regjeringen prioriterer vedlikehold og utsetter den såkalte togrevolusjonen i 2012 med hyppige avganger og flere tog.