KrF og Venstre skal ha månedlige møter med regjeringspartiene og Justisdepartementet om asylfeltet for å sikre et bedre samarbeid i fremtiden.