I etterkant av terrorangrepet 22. juli har det vært rettet søkelys mot tenketanken Human Rights Service, Hege Storhaug og deres forbindelser til Eurabia-tenkningen og Fjordman. Da statsbudsjettet ble lagt frem torsdag var statsstøtten til organisasjonen halvert fra 1,84 millioner til 900.000 kroner.