Samfunn

Fredag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram stortingsmeldingen om hvordan Oljefondet ble forvaltet i fjor, og strategien framover. Mange av partiene på Stortinget ønsker at den norske oljeformuen skal trekkes ut av kull, men det legger regjeringen ikke opp til.

Ordfører i Eid i Nordfjord, Alfred Bjørlo, twitret:

«Kommune-Noreg har gått ut av kull med våre pensjonspengar – heilt sjølvsagt at staten må gjere det same. Ikkje godt nok!»

Til Vårt Land utdyper han at han synes regjeringens melding er overraskende passiv.