Samfunn

De to sentrumspartiene fikk ros av en samlet opposisjon for å ha forhandlet opp igjen bistandsprosenten i statsbudsjettet for 2015.

Dermed kunne et samlet storting – inkludert Frp – stemme for at minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) skulle gå til utviklingshjelp.

Men hverken Venstre eller KrF ville støtte et forslag Anniken Huitfeldt lenge har varslet:

I Stortingets budsjettdebatt på utenriksfeltet ville Ap, Sp og SV «avsette 1 prosent av BNI til bistand i de årlige budsjetter».