De to sentrumspartiene fikk ros av en samlet opposisjon for å ha forhandlet opp igjen bistandsprosenten i statsbudsjettet for 2015.