– Jeg tror ikke bistand har den store effekten på selskapers omdømme alene. Det er hva de selv gjør som er viktig for alle også for kundene, sier Per Bondevik, leder for Initiativ for etisk handel.