Hvert år er det nesten dobbelt så mange selvmord i Finnmark som landsgjennomsnittet. Men tilgangen på psykolog i landets nordligste fylke er svært begrenset. De 72.000 innbyggerne deler på 37 psykologer. Finnmark har dermed halvparten så god psykologdekning som resten av landet og en firedel av Oslo. Det viser tall fra Norsk Psykologforening.