De siste årene har det vært demonstrasjoner i flere land mot at store, flernasjonale selskaper som Starbucks, Apple, Google og Microsoft samlet betaler bare noen få prosent i skatt, og ingen skatt i mange land der de selger produktene sine. Dette problemet understreker Scheel-utvalget og foreslår noen tiltak mot.