I snitt bruker norske studenter 29 timer i uken på studier, langt færre enn i mange andre land. Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, mener nivået på norske studenter er en katastrofe.