Samfunn

Selskapet Skolefokus AS søkte i fjor om å opprette en kristen privatskole i Stavanger. Ungdomsskolen skulle ligge i Stavanger sentrum og ha 540 elever. Nå har Utdanningsdirektoratet satt ned foten: Skolen er ikke «kristen» nok.

Skolefokus skriver i suppleringsbrev til søknaden at de ønsker «å starte opp en ungdomsskole med en kristen formålsparagraf der vi tar vare på skolegudstjeneste og feiring av de kristne høytider.»

I vedtektene skriver de at de «søker å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.»

Dette er ikke nok for Utdanningsdirektoratet, som ikke vil godkjenne skolen.