Fredag skreiv Vårt Land at fire av ti kvinner som søker abort, har brukt prevensjon. Dette kjem fram i ein ny rapport. Men er prevensjon berre kvinna sitt ansvar?