Samfunn

Dommen mot politimannen falt i Øvre Romerike tingrett torsdag.