Sent torsdag kveld varslet justisminsteren at regjeringen vil skjerper meldeplikten om overgrep. I dag sendte han et brev til blant annet en rekke trossamfunn der Justisdepartemetet klargjør plikten om å avverge alvorlige straffbare handlinger, herunder overgrep mot barn.