Norges verste massemorder ville deportere muslimene ut av Europa og ønsket et nytt kristent korstog. Det skriver han i sitt 1.500 sider lange manifest. Her kommer det også frem at han planla en martyrmesse før han skulle utføre det forferdelige terrorangrepet. Hva dette innebar og hvorvidt han utførte det, sier derimot skrivet ingenting om.