Samfunn

Den nye generasjon unge er grunnen til at den israelske presidenten tror på fred. Dagens unge, med sine telefoner og Facebook, med sine globale orientering og sin individualisme vil ikke akseptere dagens fastlåste situasjon, mener han.

Enten spørsmålet var fredsløsning med palestinerne, utviklingen i Iran eller den arabiske våren, svarte Peres med å vise til den oppvoksende slekt da han svarte på spørsmål i Nobelinstituttet i dag. Indirekte viste han dermed også at han har mistet troen på dagens politikere.

Peres var tilbake i den tradisjonsrike Nobelsalen 20 år etter at han fikk fredsprisen sammen med Yitzhak Rabin og Yasser Arafat. De fikk den for en fredsprosess som nå ser ut til å ha løpt ut i sanden. Men Peres er fortsatt like ukuelig optimistisk når det gjelder fred med palestinerne. Det er han fordi han tror det er det eneste fornuftige.

– Det som gjør meg så sikker, er at alternativet er blod, fattigdom og undertrykkelse. I dag med alle smartphones, kan du ikke narre folk i lengden. Tålmodighet er ikke å gjenta de samme posisjoner, men å komme opp med noe nytt, sa Peres.