– Religiøse motivasjoner utgjør en viktig del av vår tids samfunnsengasjement. Blant annet påvirker det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet vi lever i både motivasjonen – og muligheten – til å være aktive samfunnsborgere, sier Cindy Horst, forskningssjef og professor ved Prio (Institutt for Fredsforskning i Oslo).